Regler

Startopstilling:

Gravity_Chess_Spillevejledning_startopstillinger

Figur 1. Startopstillingen.

Hurtigregler:

I Gravity Chess skal du søge at få mest muligt vægt placeret på din modstanders banehalvdel. Spillet spilles med seksten spillebrikker for hver person. Dine spillebrikker kan slå en af din modstanders brikker ved at overtage det felt, hvorpå din modstanders brik står. Når du har slået en af din modstanders brikker, tages den ud af spillet og placeres på et af de blå felter bag din modstanders brikker. Du skal starte med at placere slåede brikker på den blå linje, der er tættest på midten (dvs. linje 6). Spillepladen tipper, når vægtfordelingen på brættet ændres. Brættet bringes i balance igen ved at modvægtsloddet [7] rykkes.

Sådan vinder du i Gravity Chess:

  1. Hvis du har samlet så meget vægt på din modstanders banehalvdel, at spilleunderlaget ikke længere kan bringes i vandret stilling, selvom modvægtsloddet [7] er i yderste position (dvs. på linje 7).
  2. Hvis du kan placere din konge på midterlinjen, uden at den kan slås af din modstander.
  3. Hvis du kan slå din modstanders konge.

Brikkerne har navne som i skak:

  • Spillebrikker med vægtenheden [1] kaldes for bønder og bevæger sig som bønder i skak (se figur 2).
  • Spillebrikker med vægtenheden [2] kaldes for løbere og bevæger sig som løbere i skak (se figur 2).
  • Spillebrikker med vægtenheden [3] kaldes for tårne og bevæger sig som tårne i skak(se figur 3) .
  • Spillebrikker med vægtenheden [4] kaldes for dronninger og bevæger sig som dronninger i skak (se figur 3) .
  • Spillebrikken med vægtenheden [6] kaldes for kongen og bevæger sig som kongen i skak (se figur 2) .

Når spillet starter:

Når spillet startes opsættes spillebrikkerne som vist på figur 1. Modvægtsloddet [7] placeres på mærket uden for selve spillebrættet på linje 0 (se figur 1). Det er altid spilleren med de trekantede spillebrikker, der starter.
Du har seksten spillebrikker, som er markeret med hule trekanter med vægtangivelse.
Din modstanders spillebrikker har hule cirkler.

Sådan bevæger du dine spillebrikker:

Bønderne [1] må kun gå et skridt ad gangen – og må kun gå lige ud og fremad (se figur 2). Første gang en bonde skal flyttes, kan den dog flyttes to felter lige ud. En bonde kan ikke slå lige ud, men kan slå modstanderens brikker ved at slå skråt.

Hvis en bonde kommer frem til bageste linje, må den enten byttes ud med en valgfri slået brik – eller den må med det samme tages ud af spillet og blive placeret på et ledigt felt blandt de brikker, som du har slået fra din modstander.

Løberne [2] kan kun gå skråt, men lige så langt som du vil. Løberne kan gå både fremad og tilbage (se figur 2).

Tårnene [3] kan kun gå lige ud, men lige så langt som du vil. Tårnene kan gå både fremad, tilbage og til siderne (se figur 3).

Dronninger [4] kan gå både lige ud og skråt – og lige så langt som du vil. Dronningerne kan gå både fremad, tilbage og til siderne (se figur 3.)

Kongen [6] kan gå både lige ud og skråt, frem, tilbage og til siderne – men kun et felt ad gangen.

Ingen af brikkerne kan springe andre brikker over.

Gravity-Chess_Spillevejledning_ryk_1

Figur 2. Sådan bevæger kongen [6], løberne [2] og bønderne [1] sig.

Gravity_Chess_Spillevejledning_ryk_2

Figur 3. Sådan bevæger tårnene [3] og dronningerne [4] sig.

 

Hvis du er øvet kan du spille med skakur. Så kan du også vinde, hvis din modstander har brugt sin tid, før du har.

 

Rigtig god fornøjelse med Gravity Chess.  Husk, at du helt sikkert bliver bedre, jo flere spil, du spiller.

pdf_grey Du kan se den printervenlige version omkring Gravity Board Games her.

 

www.gravityboardgames.com