Regler

Startopstilling:

GG_Spillevejledning_startopstillinger

Figur 1. Startopstillingen.

Hurtigregler:

I Gaining Gravity skal du søge at få mest muligt vægt placeret på din egen banehalvdel. Du skal bevæge spillebrikken på de sorte og hvide felter og søge at få fat i så mange af dine egne byttebrikker som muligt. Du bevæger din spillebrik i forhold til det antal øjne, som du slår med to terninger. Spillepladen tipper når vægtfordelingen på brættet ændres. Brættet bringes i balance igen ved at modvægtsloddet [7] rykkes.

Sådan vinder du i Gaining Gravity:

1. Hvis du har samlet så meget vægt på din egen banehalvdel, at spillebrættet ikke længere kan bringes i vandret stilling, selvom modvægtsloddet [7] er i yderste position (dvs. linje 7).
 
2. Hvis du kan slå din modstanders spillebrik hjem. Du kan kun slå din modstanders spillebrik hjem, hvis din spillebrik med indsamlet bytte vejer mest.
 
3. Hvis du ikke vinder på en af de ovenstående to måder i spillets forløb, vinder du, hvis du først får hentet alt dit eget bytte hjem fra spillebrættet og placeret det på de blå felter.
 

Når spillet starter:

Opsæt byttebrikkerne og spillebrikkerne som vist på figur 1. Modvægtsloddet [7] placeres på mærket uden for selve spillebrættet på linje 0. Din spillebrik er markeret med hule cirkler, og dine byttebrikker har massive cirkler. Din modstanders spillebrik er markeret med hule trekanter, og hans byttebrikker har massive trekanter. Du skal altså krydse midten for at komme til dine egne byttebrikker.
Hver spiller slår med én terning. Den spiller, som slår det højeste slag, flytter det samlede slag for begge terninger. Hvis du f.eks. slår tre, og din modstander slår to, skal du flytte din spillebrik tre felter og to felter. Du bestemmer selv rækkefølgen.
 

Sådan flytter du spillebrikken:

Du skal flytte din spillebrik således, at du går i én retning (skråt eller lige – frem, tilbage eller til siden) for hver ternings antal øjne. Du må ikke lande på din modstanders byttebrikker undervejs – men du må gerne springe dem over (se figur 2).
Når du har flyttet din spillebrik efter begge terningers antal øjne, skal du flytte modvægtsloddet sådan, at brættet igen kommer op i vandret stilling.
Hvis du kan lande din spillebrik på et felt, hvor der står en af dine egne byttebrikker, skal du tage brikken ved at placere din spillebrik oven på den. Næste gang skal du flytte både din spillebrik og byttet neden under samtidig. På denne måde kan du samle så meget bytte, du vil under din spillebrik. Først når du lander din spillebrik med bytte på midterste linje, eller på et felt på din egen banehalvdel, må du placere dit bytte på de blå felter på din egen banehalvdel.
De første byttebrikker, som du tager, skal anbringes på de blå felter på linje 6. Først når linje 6 er fyldt op, må der sættes bytte på linje 7.
Hvis din spillebrik med indsamlet bytte vejer mest, kan du kan slå din modstanders spillebrik hjem, og dermed vinde et sæt, hvis du lander oven på den (se figur 3).
 
I Gaining Gravity spiller man til tre. Du kan altså vinde 3-2, 3-1 eller 3-0. Taberen af et sæt starter næste sæt med at rulle begge sine terninger.
 
 
Rigtig god fornøjelse med Gaining Gravity.  Husk, at du helt sikkert bliver bedre, jo flere spil, du spiller.
 
 

pdf_grey Du kan se den printervenlige version omkring Gravity Board Games her.

 www.gravityboardgames.com