Regler

Startopstilling:

DD_Spillevejledning_startopstillinger

Figur 1

Ovenover kan du se den engelske version af introduktionsvideoen.

Hurtigregler:

I Dangerous Dip skal du søge at få mest muligt vægt placeret på din modstanders banehalvdel. Spillet spilles med tre spillebrikker for hver person. Spillebrikkerne skal følge de sorte og hvide felter banen rundt, og du skal prøve at tage så mange byttebrikker, som muligt, på vejen. Du skal bevæge dine spillebrikker i henhold til det antal øjne, som du slår med to terninger. Hvis du slår to ens, må du flytte fire gange det terningen viser, f.eks. fire gange fem felter ved terningeslaget 5-5. Du må selv bestemme, hvilke spillebrikker, du ønsker at flytte.

Hvis din spillebrik står på et felt, hvor der er adgang til en “bro” (en stiplet linje), kan du vælge at krydse den, hvis du slår en 4’er, en 5’er eller en 6’er. (se figur 3)

Du kan slå din modstander hjem, hvis du lander på en af hans spillebrikker – men hvis han har to eller tre brikker stående på samme felt, kan han ikke slås hjem, og feltet er spærret for dig. En hjemslået brik skal placeres på startfeltet i hjørnet (markeret med en cirkel). En hjemslået brik skal altid sættes i spil, før andre brikker må rykkes.

Spillepladen tipper når vægtfordelingen på brættet ændres. Brættet bringes i balance igen ved at modvægtsloddet [7] rykkes.

Sådan vinder du i Dangerous Dip:

  1. Hvis du har samlet så meget vægt på din modstanders banehalvdel, at spillebrættet ikke længere kan bringes i vandret stilling, selvom modvægtsloddet [7] er i yderste position (dvs. linje 7).
  2. Hvis du kommer først i mål med alle dine tre spillebrikker. Når dine spillebrikker har været hele banen igennem, kan de enkeltvist forlade banen og placeres på de mørke felter på din modstanders banehalvdel (på linje 8). Du kan godt spille en spillebrik færdig ad gangen.

Når spillet starter:

Når spillet startes, opsættes byttebrikkerne og spillebrikkerne som vist på figur 1. Modvægtsloddet [7] placeres på mærket uden for selve spillebrættet på linje 0. Hver spiller slår med én terning hver. Den spiller, som slår det højeste slag, flytter det samlede slag for begge terninger. Hvis du slår seks, og din modstander slår to, skal du flytte en af dine spillebrikker seks felter og to felter, eller to felter og seks felter. Du må også gerne bruge slaget på to forskellige spillebrikker.
Du har tre spillebrikker, som er markeret med hule cirkler med vægtangivelse. Din modstanders spillebrikker har hule trekanter. Byttebrikkerne har massive firkanter og en vægtangivelse.

Sådan flyttes spillebrikken:

Du skal flytte dine spillebrikker således, at de følger banen rundt (se figur 2). Modstanderen går i modsat retning af dig. Du må ikke bevæge dine spillebrikker baglæns. Hvis du kan lande din spillebrik på et felt, hvor der står en byttebrik, skal du tage byttet og placere det på et af de mørke felter på den bagerste linje (linje 7) på din modstanders banehalvdel. Der må gerne stå flere byttebrikker på hvert felt. Når du har flyttet dine spillebrikker i henhold til begge terningers antal øjne, skal du flytte modvægtsloddet for at få brættet i balance igen.

DD_Spillevejledning_ryk_1

Figur 2. Du skal følge de sorte og hvide felter banen rundt.

DD_Spillevejledning_ryk_3

Figur 3. Eksempel på træk ved terningslaget 4-4, 5-5 eller 6-6. Spilleren vælger at krydse broerne.

DD_Spillevejledning_ryk_2

Figur 4. Mulige træk ved terningeslaget 5-3.

Brug af doblerterning:

Når et spil begynder, spilles om et point. Hvis du synes, at du står bedst, kan du vende doblerterningen hen på tallet 2 og spørge, om din modstander er parat til at spille om to points. Siger han “nej”, er spillet slut, og du har vundet et point. Siger han “ja”, spilles om to points. Herefter er det kun ham, der har ret til at spørge, om du er villig til at spille om 4 points. Siger du “nej”, taber du to points osv. Man skal altså skiftes til at bruge doblerterningen, og der kan således spilles om op til 64 points i et eneste spil.

Et spil Dangerous Dip kan spilles for sig selv. Men er du øvet, kan du f.eks. spille til 9 points og bruge doblerterningen.

 Rigtig god fornøjelse med Dangerous Dip.  Husk, at du helt sikkert bliver bedre, jo flere spil, du spiller.

pdf_grey Du kan se den printervenlige version omkring Gravity Board Games her.

www.gravityboardgames.com