Regler

Startopstilling:

CC_Spillevejledning_startopstillinger

Figur 1. Startopstillingen.

Hurtigregler:

I Changing Challenges skal du søge at få mest muligt vægt placeret på din modstanders banehalvdel. Spillet spilles med fjorten spillebrikker for hver person. Når du har slået en af din modstanders brikker, tages den ud af spillet og placeres på et af de orange felter bag din modstanders brikker på linje 7. Se afsnit om “Sådan slår og forvandler du brikkerne i Changing Challenges”. Du skal starte med at placere slåede brikker på den linje, der er tættest på midten. Spillepladen tipper når vægtfordelingen på brættet ændres. Brættet bringes i balance igen ved at modvægtsloddet rykkes.

Sådan vinder du i Changing Challenges:

  1. Hvis du har samlet så meget vægt på din modstanders banehalvdel, at spilleunderlaget ikke længere kan bringes i vandret stilling, selvom modvægtsloddet er i yderste position.
  2. Hvis du kan placere din konge på midterlinjen, uden at den kan slås af din modstander.
  3. Hvis du kan slå din modstanders konge.

Brikkerne har navne som i skak:

  • Spillebrikker med vægtenheden 1 kaldes for bønder og bevæger sig som bønder i skak (se figur 2).
  • Spillebrikker med vægtenheden 2 kaldes for løbere og bevæger sig som løbere i skak (se figut 2).
  • Spillebrikker med vægtenheden 3 kaldes for tårne og bevæger sig som tårne i skak (se figur 3).
  • Spillebrikker med vægtenheden 4 kaldes for dronninger og bevæger sig som dronninger i skak (se figur 3).
  • Spillebrikken med vægtenheden 6 kaldes for kongen og bevæger sig som kongen i skak (se figur 2).

I startopstillingen har du kun bønder, løbere og kongen. Du kan bygge et tårn eller en dronning ved at overtage din modstanders brikker. Se ”Sådan slår du brikkerne i Changing Challenges”.

CCamon_Spillevejledning_ryk_1

Figur 2. Sådan bevæger kongen [6], løberen [2] og bonden [1] sig.

CCamon_Spillevejledning_ryk_2

 Figur 3. Sådan bevæger tårnet [3] og dronningen [4] sig.

Når spillet starter:

Når spillet startes opsættes spillebrikkerne som vist på figur 1. Modvægtsloddet [7] placeres på spillebrættets sidelinie på linje 0 (se figur 1). Det er altid spilleren med de trekantede spillebrikker, der starter.
Du har fjorten spillebrikker, som er markeret med en hul trekant med vægtangivelse.
Din modstanders spillebrikker har en hul cirkel.

Sådan slår og forvandler du brikkerne i Changing Challenges:

En brik kan kun slås i Changing Challenges, hvis den ved sammenstødet kommer til at veje mere end fire enheder. Slår du således en bonde [1] med en bonde [1], må du ikke tage den slåede brik ud af spillet, men du må stille din bonde oven på den anden og får nu den belønning, at din bonde er blevet forandret til en løber [2].
Det betyder, at hvis en bonde slår (overtager) en bonde, så bliver den til en løber. Dvs. bonde + bonde = løber  ([1] + [1] = [2]). Hvis en løber [2] slår (overtager) en bonde [1], så bliver den til et tårn [3]. Hvis en bonde [1] slår (overtager) et tårn [3], så bliver den til en dronning [4]. Og hvis en løber [2] slår (overtager) en løber [2], så bliver den til en dronning [4]. Hvis en dronning [4] slår en brik, bliver dronningen på feltet, mens den anden brik bliver taget ud af spillet. Men hvis en løber slår et tårn eller en dronning, så bliver den slåede brik taget ud af spillet og placeret på de orange felter, og løberen bliver tilbage. Ingen brikker – på nær kongen – må altså veje mere end fire vægtenheder.
Forandringsmuligheder i Changing Challenges:
[1] + [1] = [2] (løber)
[1] + [2] = [3] (tårn)
[1] + [3] = [4] (dronning)
[2] + [2] = [4] (dronning)

Sådan bevæger du dine spillebrikker:

Bønderne [1] må kun gå et skridt ad gangen – og må kun gå lige ud og fremad (se figur 2). Første gang en bonde skal flyttes, kan den dog flyttes to felter lige ud. En bonde kan ikke slå lige ud, men kan slå modstanderens brikker ved at slå skråt.

Hvis en bonde kommer frem til den bagerste linje, må du forvandle den til en dronning ved at placere 3 valgfrie vægtenheder fra de slåede brikker under din bonde. Du kan også vælge at lade din bonde udgå af spillet og placere den blandt de brikker, som du har taget fra din modstander.

Løberne [2] kan kun gå skråt, men lige så langt, som du vil. Løberne kan gå både fremad og tilbage (se figur 2).

Tårnene [3] kan kun gå lige ud, men lige så langt, som du vil. Tårnene kan gå både fremad, tilbage og til siderne (se figur 3).

Dronninger [4] kan gå både lige ud og skråt – og lige så langt, som du vil. Dronningerne kan gå både fremad, tilbage og til siderne (se figur3).

Kongen [6] kan gå både lige ud og skråt, frem, tilbage og til siderne – men kun med et skridt ad gangen (se figur 2).

Ingen af brikkerne kan springe andre brikker over.

 

Hvis du er øvet, kan du spille med skakur. Så kan du også vinde, hvis din modstander har brugt al sin tid før du har.

Rigtig god fornøjelse med Changing Challenges. Husk, at du helt sikkert bliver bedre, jo flere spil, du spiller. 

pdf_grey Du kan se den printervenlige version omkring Gravity Board Games her.

 

 www.gravityboardgames.com